zastepowanie lekow

Polityka czy ustawodawstwo nakazujące zastępowanie lekarstw markowych, identycznymi lekami generycznymi prowadzi często do obniżenia kosztów funkcjonowania szpitali czy instytucji ubezpieczeniowych. Są tacy, co w imię obniżki cen i ograniczenia rzekomo nieprzyzwoicie wysokich zysków firm farmaceutycznych produkujących leki markowe, domagają się wprowadzenia wyłącznie leków generycznych. Należy jednak być ostrożnym, by nie popaść w sofizmat złożoności: to co prawdziwe dla części, nie musi być prawdziwe dla całości. Faktem często w tym rozumowaniu pomijanym jest to, że producenci leków generycznych korzystają za darmo z kosztownej procedury tworzenia leku, prowadzonej przez producentów lekarstw markowych. Koszty te nie znikną pod wpływem edyktu rządowego czy zorganizowanej presji szpitali i innych placówek ubezpieczeniowe – leczniczych, nawet jeśli podmiotom tym uda się zmusić do obniżki cen leków, które już zostały wymyślone. Pogorszenie rentowności producentów leków markowych oznacza osłabienie bodźców do dalszej produkcji nowych leków, dzięki którym możemy zwalczać nowe choroby i dolegliwości. Spotykamy się czasami z zarzutem, że koszty ponoszone przez firmy farmaceutyczne ograniczają się do kosztów reklam i ogłoszeń, a nie badań naukowych. O ile jednak, dla obserwatora z zewnątrz łatwo jest zdyskredytować koszty reklamy, jako zbyteczne ze społecznego punktu widzenia i przynoszące wyłącznie profity agencjom reklamowym, tak jednak nie jest.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>