Wzrost rozwoju gospodarczego

W rozważaniach na temat wzrostu i rozwoju gospodarczego pracę ludzką ujmuje się co najmniej w dwojakim sensie: po pierwsze, w sposób najbardziej uproszczony, jako liczbę zatrudnionych, a po drugie, w znaczeniu o wiele szerszym, jako tzw. czynnik ludzki, przez który rozumie się zarówno liczbę zatrudnionych jak i ich kwalifikacje, motywacje (czy postawy), a także organizację pracy, zasady polityki kadrowej, stosunki międzyludzkie w zakładzie pracy itp. Pod pojęciem czynnika ludzkiego (czy osobowego) kryją się więc zasoby pracy ludzkiej oraz te wszystkie zabiegi, w wyniku których ma się zwiększyć skuteczność i efektywność działania człowieka. Analiza czynników,wzrostu gospodarczego zyska na precyzji i przejrzystości, jeśli pracę ludzką będziemy rozpatrywali w pierwszym z powyższych ujęć, tzn. jako liczbę zatrudnionych, natomiast odrębnie potraktujemy czynniki związane z efektywnością wykorzystywania zasobów siły roboczej. Jest to o tyle uzasadnione, że każdy z tych czynników można w mniejszym lub większym stopniu wyodrębnić i przypisać mu zróżnicowaną rolę w procesach wzrostu poszczególnych gospodarek narodowych, są więc one względnie autonomiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>