Wojna z ZSRR

Pierwszy etap wojny przeciwko ZSRR, zagarnięcie rozległych terytoriów rolniczych, zasobów surowcowych i fabryk, sprzyjał wzmocnieniu potencjału wojennego Rzeszy. Zarazem jednak wyczerpujące walki na wschodzie powodowały ogromne straty w ludziach, co zmuszało do mobilizacji coraz to nowych roczników. Osłabiało to gospodarkę Rzeszy, gdy równocześnie wzmagały się szybko potrzeby w dziedzinie sprzętu i zaopatrzenia materiałowego. Niepowodzenie wojny błyskawicznej doprowadziło do wyniszczającej siły Niemiec wojny materiałowej, w której Związek Radziecki dysponował rosnącą przewagą. Na wiosnę 1942 r. nastąpiły zmiany w organach kierujących gospodarką Rzeszy. Ministerstwo Uzbrojenia przekształciło się w najwyższy organ gospodarki wojennej o daleko idących uprawnieniach wobec innych instytucji i urzędów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ministerstwo to mianowało na wiele decydujących stanowisk przedstawicieli koncernów. Pod naciskiem konieczności wojennych ograniczano produkcję towarów zaspokajających potrzeby ludności cywilnej, robotników przenoszono do przedsiębiorstw produkujących dla frontu. Pozwoliło to w ciągu 1942 r. na dalsze zwiększenie produkcji zbrojeniowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>