systemy alternatywne

Systemy alternatywne wobec gospodarki rynkowej mogą wyrażać znacznie szlachetniejsze uczucia, jednakże tym, co nas naprawdę interesuje jest odpowiedź na pytanie: czy prowadzą one faktycznie do poprawy sytuacji, czyli do tego, że lepiej człowiekowi służą? Przykładowo, uświadomiona pracowniczka sowiecka, ładując chleb dostrzegła na bochenku ślady ptasiego łajna. Zwróciła chleb do piekarni, lecz później dowiedziała się od kierowcy ciężarówki, że chleb mimo wszystko nie został wyrzucony. Wrzucono go do pojemnika z mąką i przerobiono na świeży chleb, z tą różnicą, że łajno ptasie znajdujące się przedtem na zewnątrz bochenka, znalazło się w jego wnętrzu. Gdyby coś takiego uczynił przedsiębiorca kapitalistyczny, nie tylko żeby naraziłby się na proces sądowy i odpowiedzialność karną, ale co gorsza ryzykowałby utratę swoich dotychczasowych konsumentów, którzy – wraz z przedostaniem się takiej aferki do wiadomości publicznej – przeszliby do konkurencji, popadłby więc w ruinę finansową, jeszcze zanim zająłby się nim prokurator. Monopol państwowy nie musi się takich zagrożeń obawiać. Z podobnych względów degradacja środowiska naturalnego była w krajach bloku komunistycznego Europy Wschodniej znacznie dalej posunięta niż w krajach kapitalistycznych, a największa katastrofa ekologiczna wydarzyła się w Związku Sowieckim, w elektrowni jądrowej w Czernobylu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>