Srodki pracy

Udoskonalanie środków pracy, zwłaszcza narzędzi pracy, tj. wprowadzanie coraz sprawniejszych i coraz bardziej złożonych maszyn, prowadziło i prowadzi do wzrostu wydajności pracy. Udoskonalenie środków pracy oznacza, że praca jest w coraz to wyższym stopniu wyposażana w środki pracy mówimy, że jest coraz lepiej technicznie uzbrojona. Techniczne uzbrojenie pracy mierzymy relacją: wartość produkcyjnych środków trwałych przypadająca na jednego zatrudnionego. Wzrost społecznej wydajności pracy (w skali przemysłu) jest przede wszystkim funkcją wzrostu „technicznego uzbrojenia pracy. Wydajność pracy zależy także w znacznym stopniu od jakości pracy, tj. od stopnia jej wykwalifikowania. Bezpośrednich producentów, tzn. robotników pracujących fizycznie, dzielimy pod tym względem na wykwalifikowanych (w tym mistrzów), na wpół wykwalifikowanych i przyuczonych oraz niewykwalifikowanych. Przy tym jakość pracy zależy nie tylko od nabytej w toku nauczania wiedzy zawodowej i umiejętności, lecz także od doświadczenia zdobytego w praktyce, a więc od stażu pracy. (Znane są fakty z najnowszej historii, że robotnicy wyposażeni w nowoczesne środki pracy, lecz o niskich kwalifikacjach i małym doświadczeniu — osiągali stosunkowo niską wydajność pracy, a jakość wytworzonych przez nich wyrobów była niewysoka).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>