Sily wytworcze

„Produkcja jest działalnością ludzką przystosowującą zasoby i siły przyrody do potrzeb ludzkich” (O. Lange). Produkcja jest procesem pracy ludzi. Aby produkować, praca ludzka musi posługiwać się materialnymi przedmiotami, które nazywamy środkami produkcji. Mówimy, że czynnikami produkcji są praca i środki produkcji. W skład środków produkcji wchodzą następujące elementy: 1) Przedmioty pracy są to wszystkie przedmioty materialne, które są przetwarzane w procesie pracy (surowce, półfabrykaty itd.). 2) Narzędzia pracy są to wszystkie przedmioty służące do przetwarzania przedmiotów pracy, tzn. wytwarzania produktów finalnych (maszyny i inne urządzenia, a także proste narzędzia pracy, takie jak młotek itd.). 3) Paliwo i energia służące jako siła napędowa mechanicznych i innych narzędzi pracy oraz materiały pomocnicze (smary itp.). 4) Pomieszczenia przedmiotów i narzędzi pracy (budynki i hale fabryczne, składy, magazyny, zbiorniki itd.). 5) Środki przemieszczania przedmiotów i narzędzi pracy oraz ich zasilania są to urządzenia transportowe i komunikacyjne wraz z drogami, portami, stacjami itd. oraz sieć energetyczna, paliwo-wo-gazowa, wodociągowo-kanalizacyjna. Środki te są nazywane infrastrukturą gospodarki. Zaliczamy także do nich środki transportu ludzi oraz łączności między nimi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>