prawo do pogotowia

Najbiedniejszy nawet, bezdomny człowiek ma prawo do pomocy ze strony pogotowia ratunkowego2, niezależnie od tego, czy Pogotowie ratunkowe i inne instytucje doraźnej opieki medycznej w USA nie mogą odmówić leczenia pacjenta, i nie ma znaczenia czy stać go na to leczenie, czy nie – przyp. tłum. i na czy nie ma ubezpieczenia. Dziecko opuszczone przez rodziców opłacone jest bez względu na to, czy ktoś może za nie zapłacić czy nic. Nie ma wątpliwości, że osoby ubezpieczone, a zwłaszcza ludzie zamożni, otrzymają w szpitalu lepsze warunki i stać ich będzie na alternatywne leczenie, z operacją plastyczną włącznie. Jednakże mówienie o ludziach nie ubezpieczonych, jako o ludziach nie posiadających dostępu do opieki medycznej jest nieprawdą. Część osób nie posiadających ubezpieczenia medycznego zarabia za mało, żeby je wykupić, inni zarabiają wystarczająco, ale postanowili przeznaczyć swoje zarobki na inny cel. Do tej drugiej grupy należą najczęściej osoby młode, u których ryzyko zachorowania jest stosunkowo niskie. 40 proc. osób nie posiadających w USA ubezpieczenia zdrowotnego to ludzie w wieku poniżej 25 lat, a ponad 60 proc. poniżej 35 roku życia. Mimo chętnie wykorzystywanego przez polityków stereotypu człowieka starego, zmuszonego wybierać między jedzeniem a lekarstwem, osób pozbawionych ubezpieczenia medycznego w wieku powyżej 55 jest mniej niż 10 proc. Widać więc, że stereotyp ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>