planowanie

W wytwarzaniu i podziale, których celem jest zaspokajanie materialnych potrzeb ludzi, można wyróżnić procesy realne i procesy regulacyjne. Pierwsze wiążą się z produkcją i obrotem jako przepływami dóbr materialnych i usług, drugie polegają na przepływie i przetwarzaniu informacji, na podejmowaniu decyzji i na innych czynnościach, których celem jest regulowanie realnych procesów gospodarczych. Podstawowymi mechanizmami regulacji tych procesów są mechanizmy rynkowe i planowanie. W klasycznej ekonomii regulacja rynkowa uchodziła przez długi czas za mechanizm idealny. Podążając za myślą Adama Smitha sądzono, że jakaś „niewidzialna ręka” kieruje postępowaniem gospodarczym ludzi w taki sposób, że mając na względzie swój własny interes, człowiek realizuje zarazem interesy społeczeństwa. Nie uwzględniają one konsekwencji swoich decyzji dla innych dziedzin i dla gospodarki jako całości. Bez ingerencji państwa coraz trudniej jest zapewnić wyniki pożądane z ogólnogospodarczego punktu widzenia. Dowiódł tego już w latach trzydziestych J. M. Keynes, uzasadniając potrzebę nowoczesnego interwencjonizmu państwowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>