ksztaltowanie swiadomosci

Nie należy nie doceniać roli, jaką mogą w procesie internalizacji odegrać metody kształtowania świadomości społecznej załóg, bodźce o charakterze moralnym i wszystkie działania wzmagające poczucie wspólnoty celów. Nie mogą one jednak zastąpić mechanizmów motywacyjnych związanych z szeroko rozumianym zainteresowaniem materialnym. Nie powiedzie się modernizacja techniczna wynikająca z decyzji GOD, jeżeli poza korzyściami dla całej gospodarki nie zapewni ona widocznych korzyści modernizowanemu przedsiębiorstwu. Dlatego przyswajanie celów społeczno-gospodarczych może się odbywać z nieporównanie większym powodzeniem za pomocą koordynacji interesów jednostek gospodarczych z interesem ogólnym niż metodą „podporządkowywania” interesów. To, co przynosi korzyści społeczeństwu, powinno być korzystne dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w ich tworzenie. Można także odwrócić tok rozumowania i założyć, że przedsiębiorstwa, osiągając własne autonomiczne cele, urzeczywistniałyby tym samym ogólne cele społeczno-gospodarcze. Mówiąc o takiej koordynacji celów, należy wspomnieć o roli, jaką w planowym gospodarowaniu może odgrywać mechanizm rynkowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>