Koszty produkcji a wartosc

Produkcja dóbr materialnych dzieli się na trzy główne grupy: wydobywczą, rolniczą oraz przetwórczą. Ta trzecia przetwarza surowce wyprodukowane przez pierwszą i drugą dziedzinę produkcji. Surowce te, jako przedmiot pracy, zostają poddane kolejnym etapom przetwarzania, aby stać się w końcowym etapie produktem finalnym. (Część produkcji rolniczej nie wymaga dalszego przetwarzania, np. jaja, mleko itd. to samo dotyczy części produkcji niektórych produktów wydobywczych, np. soli czy węgla służącego jako opał w gospodarstwach domowych). Robotnik wytwarzając produkty, wykonuje jednocześnie niejako trzy czynności dotyczące wartości: zachowuje, przenosi i tworzy wartość. 1) Przetwarzając dany przedmiot pracy, np. wykonując z przędzy tkaninę, zachowuje jej wartość, przenosząc niejako wartość przędzy na nowy produkt (tkaninę). 2) Przetwarzając dany przedmiot, zużywa narzędzia, którymi produkuje wartość zużycia tych narzędzi zostaje przeniesiona na nowy produkt. 3) Wykonując te czynności, dodaje do przetwarzanego przedmiotu swoją pracę, a więc dodaje wartość. Mówimy, że tworzy nową wartość, której przed procesem pracy nie było (wartość przedmiotu pracy i narzędzi produkcji istniała już przed procesem danej pracy). W procesie produkcji występuje więc praca uprzedmiotowiona (w przedmiotach pracy i narzędziach produkcji) oraz praca żywa, tj. czynności robotników wykonujących dane produkty. Praca żywa zachowuje pracę uprzedmiotowioną, przenosząc ją na nowy produkt brąz tworzy nową wartość, dodając ją do pracy uprzedmiotowionej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>