implikacje

Przeciwstawianie sobie ekonomicznych i społecznych procesów decyzyjnych, czy to w wydaniu politycznym, czy z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych nie oznacza wcale, że nie istnieje żaden inny proces społeczny, który mógłby sobie z takimi problemami czy działalnością poradzić. Sprawy, którymi żyjemy mogą być rozwiązywane nie tylko na drodze rynkowej czy poprzez decyzje rządu, lecz także w ramach rodziny, poprzez organizacje filantropijne i dobroczynne, dzięki organizacjom ochotniczym, a także na wiele innych sposobów. Nawet najbardziej ortodoksyjni zwolennicy wolnego rynku, w swoich własnych rodzinach, mogą kierować się zasadami zbliżonymi do starej doktryny socjalistycznej: „od każdego wedle jego umiejętności, każdemu wedle jego potrzeb”. W ten sposób dziecko, które wnosi do materialnej sfery rodziny niewiele, albo wręcz nic, może być adresatem coraz większej ilości zasobów, zwłaszcza w okresie trwającej cztery lub więcej lat nauki w szkole wyższej. Takie rozwiązania nieformalne mogą mieć przewagę zarówno nad rozwiązaniami rynkowymi, jak i państwowymi, jednakże do innych spraw lepiej nadają się różnorodne procesy społeczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>