Czas pracy

Społecznie niezbędny czas pracy jest to więc czas wytwarzania podstawowej masy towarów. Mówiąc bardziej szczegółowo, jest to czas pracy niezbędny do wyprodukowania określonego towaru w przeciętnych warunkach produkcji, tj. za pomocą środków produkcji stosowanych przez producentów wytwarzających dominującą część danego produktu oraz siły roboczej o przeciętnym poziomie kwalifikacji, pracującej z przeciętną intensywnością (natężeniem pracy). Przykład: przyjmijmy, że w skali kraju część producentów wytwarza dany produkt w ciągu 8 godzin, inna część w ciągu 12 godzin, a przeważająca część producentów w ciągu 10 godzin i ona to wytwarza dominującą część danego produktu społecznie niezbędny czas pracy, a więc wielkość wartości tego produktu, wynosi 10 godzin. Poziom ten będzie obowiązywał wszystkie towary, czyli zarówno te, które wytwarzano w ciągu 12 godzin, jak i te, których wytworzenie zajęło 8 godzin pracy. Jest to powszechna prawidłowość występująca we wszystkich dziedzinach produkcji towarowej. Tę prawidłowość nazywamy prawem wartości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>