ceny

Ceny nie tylko kierują niezbędnymi do produkcji, dobrami i zasobami, one ponadto kierują je do tych zastosowań, w których dobra i zasoby są najbardziej pożądane. Jednocześnie te same ceny zmuszają konsumentów do ograniczania ich konsumpcji. Analogicznie, jak w okresach suszy doceniamy znaczenie zwykłej wody, tak też rola cen może być wyraźniejsza, gdy analizujemy sytuacje, w których nie pozwala się cenom pełnić swej normalnej mli. Przykładowo, kolektywne życie w izraelskim kibucu opierało się na tym, co kolektyw wspólnie wyprodukował i dostarczył bez jakichkolwiek odniesień do pieniędzy i cen. Jednakże dostarczanie energii elektrycznej i żywności bez pobierania za nią pieniędzy doprowadziło do tego, że światło pozostawało zapalone przez cały dzień, że członkowie kolektywu przyprowadzali na posiłki swoich przyjaciół spoza kibucu. Kiedy później rada kibucu postanowiła obciążać kibucników rachunkami za prąd i żywność, konsumpcja obu tych dóbr gwałtownie spadła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>