Ceny stale

Za ceny stałe (te same dla okresu objętego analizą) przyjmuje się dość powszechnie rzeczywiste (bieżące) ceny z wybranego roku, najczęściej z ostatniego roku poprzedzającego okres analizy, z pierwszego lub końcowego roku analizowanego okresu lub z roku, w którym nastąpiły istotne zmiany cen (np1. znaczne regulacje cen). Można także wykorzystywać różne ceny korygowane, o których była mowa. W zależności od tego, jaki układ cen stałych wybierze się do rachunku dynamiki dochodu narodowego, zmienia się, oczywiście, wielkość uzyskiwanych wskaźników wskazują one jednak na podobne tendencje. Odrębny problem to dobór cen przy przestrzennych (międzynarodowych, regionalnych) porównaniach poziomu dochodu narodowego. Trzeba wtedy wybrać do rachunku układ cen jednego z porównywanych obszarów (krajów) . Ceny takie, uwzględniające warunki produkcji i realizacji w danym kraju (na danym obszarze), nie są wystarczająco dobrymi miernikami osiągnięć uzyskiwanych w innych warunkach. Dlatego najczęściej stosuje się rachunki wielokrotne, przyjmując układ cen w jednym kraju, a następnie układ cen w drugim kraju. Wyniki oczywiście nie pokrywają się i otrzymujemy tylko przybliżone porównanie poziomu dochodu narodowego w obu krajach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>