bezpieczenstwo drogowe

Bezpieczeństwo drogowe jest klasycznym przykładem decyzji podejmowanej przez stronę trzecią, organizacje i ruchy, które swoją władzę i pieniądze czerpią z produkowania strachu. Działania takich bojowników na rzecz bezpieczeństwa są przeciwieństwem działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka zdarzeń, w których osoby podlegające ryzyku wybierają dla siebie rozwiązanie alternatywne, same za nie płacąc. Zewnętrzne organizacje i ruchy na rzecz bezpieczeństwa nie stawiają sobie w ogóle pytania, które jest w tym przypadku najważniejsze, mianowicie: ile ryzyka należy zmniejszyć, i jakim odbywa się to kosztem? Nie biorą też pod uwagę żadnego alternatywnego rozwiązania. Wystarczy, że uprą się, iż coś jest niebezpieczne, a domagają się, że z tego powodu należy to coś uczynić bezpiecznym. Aby to osiągnąć, mają jedynie udowodnić, iż dotychczasowe zabezpieczenia są nieadekwatne, albo/i ludzie za nie odpowiedzialni są nie dość sumienni, bądź jedno i drugie. Stąd, ich zdaniem, należy władzę i pieniądze przekazać innym ludziom i instytucjom, gdyż tylko one będą w stanie ochronić społeczeństwo przed istniejącym ryzykiem. Taką argumentację zastosować można niemal do wszystkiego, gdyż nie ma sytuacji, która byłaby w stu procentach wolna od ryzyka czy to w stosunku do produkcji lekarstw, pestycydów, energii jądrowej, samochodów i wielu innych celów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>