badania zdolnosci kredytowej

Agencja zajmująca się badaniem zdolności kredytowej, Standard and Poor’s, obliczyła w 2002 roku, że suma zobowiązań związanych z należnymi świadczeniami emerytalnymi przekracza roczny Produkt Narodowy Brutto dziewięciu z 15 krajów Unii Europejskiej. Tak wielki dług jest zwykle rezultatem wielkiej wojny. Co więcej, wojny kończą się zwykle po paru latach, i wtedy nastaje era spłacania długu, tymczasem pokolenia emerytów są nieskończone, przy czym każde następne żyje dłużej niż poprzednie. Symulacje demograficzne wskazują, że wielkość populacji w wieku emerytalnym, w porównaniu do populacji osób w wieku produkcyjnym, wzrośnie gwałtownie w pierwszej połowie XXI wieku, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Przyczyną nastrojów kryzysowych związanych z dyskusją na temat sposobów „ratowania” ubezpieczeń socjalnych, jakie wybuchły na przełomie wieku XX i XXI było to, że wpłaty do systemu wnoszone przez pracowników nie były inwestowane, jak w przypadku składek ubezpieczeniowych, lecz na bieżąco wydawane. Ponieważ programy te nie produkowały bogactwa, które służyłoby później do fundowania wypłat, miały one tę samą słabość, co oryginalna piramidka Ponziego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>