Monthly Archives Listopad 2018

Wielkosc dochodu narodowego

Wielkość dochodu narodowego uważa się powszechnie w świecie za wiarygodny, syntetyczny wskaźnik ekonomiczny poziomu rozwoju gospodarczego, przydatny i stosowany do badań dynamiki rozwoju oraz do porównań międzynarodowych . Jego wielkość na jednego mieszkańca uznaje się za miernik zamożności danego społeczeństwa, miernik jego dobrobytu, a dynamikę dochodu narodowego traktuje się nierzadko jako główny lub nawet jedyny wskaźnik postępu ekonomiczno-społecznego. W tym ostatnim przypadku przypisuje się jednak dochodowi narodowemu nadmierną rolę zarówno w realnych procesach gospodarczo-społecznych jak i w systemie rachunkowości społecznej, planowaniu czy statystyce. Dochód narodowy bowiem wyraża tylko część procesów i zjawisk kształtujących rozwój i postęp...

więcej