Monthly Archives Kwiecień 2016

Co zapewnia sprawny System zarządzania dokumentami?

Sprane zarządzanie jest w stanie przynosić wiele korzyści dla firm w zakresie zarówno konstrukcji systemu wykonywania pracy w przedsiębiorstwie, jak też z punktu widzenia ekonomicznego. Stworzenie sprawnego systemu zarządzania wymaga połączenie różnych systemów w tym systemu zarządzania dokumentami, który bywa problemem dla wielu firm. Jest to związane między innymi z tym, że System zarządzania dokumentami w wielu firmach nie jest oparty na informatyzacji, czyli opiera się na bardziej tradycyjnych

więcej