Monthly Archives Styczeń 2016

ekonomia stosowana

Mówiąc o ekonomii stosowanej nie odnosimy się już do czysto ekonomicznych pryncypiów, lecz do tego, co nazywane wzajemnym oddziaływaniem polityki i ekonomii. Zasady pozostają te same, jednakże szansa, że w praktyce nie zostały w sposób istotny zmodyfikowane jest dość niewielka. Wszelako politycy mają swoje własne pryncypia i własne imperatywy. I nie chodzi wcale o to, że głównym celem polityków jest wygranie kolejnych wyborów, czy to, że ich horyzont czasowy rzadko kiedy wykracza poza czas trwania kadencji. Społeczeństwo również, podejmując decyzje polityczne, zachowuje się inaczej niż przy podejmowaniu decyzji o charakterze gospodarczym. Decydując się na wybór, tego czy innego kandydata, rzadko kiedy zastanawiamy się równie intensywnie, co przy wyborze kupowanego domu lub samochodu...

więcej

praca wolna i przymusowa

Różnica między pracą „wolną” a „przymusową” w tamtych czasach zależała od tego, czy za swoją pracę otrzymywało się wynagrodzenie, czy było się do niej zmuszonym bez rekompensaty finansowej. Taka praca mogła być wykonywana czasowo i obejmowała zajęcia od pańszczyzny aż po służbę wojskową na rzecz pana. Po jej zakończeniu można było wrócić do pracy na własnym gospodarstwie, lub do innych zajęć. Ludzie, którym się w życiu nie poszczęściło, byli przez całe swoje życie niewolnikami, status ten przekazując niekiedy swojemu potomstwu. O ile wolna praca jest dziś w większości krajów świata normą, o tyle przymus pracy nadal istnieje, i to nawet w wolnych krajach demokratycznych. Przyjmuje on postać służby wojskowej czy obowiązku uczestniczenia w posiedzeniach ław przysięgłych...

więcej