Monthly Archives Październik 2015

recykling

W procesie alokacji czasu, ludzkiego wysiłku, a także dóbr i usług ceny odgrywają wiele ról. Recykling, przykładowo, pociąga za sobą tyle czasu i wysiłku, że ich koszt może nawet przewyższać wartość produktów uzyskanych dzięki recyklingowi. Jeśli cząstkowa wartość produktów uzyskanych wskutek recyklingu przewyższa koszt alternatywnego wykorzystania czasu i wysiłku poświęcanego recyklingowi, wówczas recykling ten odbywać się będzie spontanicznie, jako wynik zwykłych operacji rynkowych – bez przymusu czy ustaw recykling nakazujących. Istnieje cała masa dóbr odzyskiwanych dzięki recyklingowi, których wartość cząstkowa jest wyższa niż włożone w ich odzyskanie nakłady i dlatego, w ich przypadku, nie potrzebny jest żaden przymus rządowy...

więcej

Dostawy surowcow

Zapewnienie Wyspom Brytyjskim dostaw surowców, sprzętu inwestycyjnego, amunicji, uzbrojenia oraz żywności stawało się dla nich zasadniczym warunkiem przetrwania. W przypadku przerwania transportu morskiego, Wielka Brytania utraciłaby nie tylko możliwość zwiększania zdolności obronnej, ale wobec narastających trudności ekonomicznych nie miałaby szans dalszego prowadzenia wojny z Rzeszą. Dlatego utrzymanie nieprzerwanych dostaw stało się dla aliantów jednym z centralnych problemów. Jego waga wzrosła jeszcze po wybuchu konfliktu z Japonia. Również wejście do wojny Związku Radzieckiego i rozwój amerykańskich dostaw sprzętu i żywności dla ZSRR wymagały sprawnego funkcjonowania transportu morskiego...

więcej