Monthly Archives Maj 2015

Polnocna Afryka

Pod koniec 1942 r. na terytorium północnej Afryki wylądowały oddziały Stanów Zjednoczonych, wzmacniając siły aliantów. Następne miesiące przyniosły rozbicie sił Osi w Afryce. W lipcu 1943 r. alianci wylądowali na Sycylii, a we wrześniu na południu Włoch. Na froncie wschodnim do końca 1943 r. Armia Czerwona wyzwoliła znaczną część ziem ukraińskich i białoruskich. Wiosną 1944 r. oddziały radzieckie wkroczyły na terytorium Rumunii, a w lipcu tego roku rozpoczęło się wyzwalanie ziem polskich, wkrótce ziem węgierskich, zaś jesienią wyzwoleńcze wojska znajdowały się na Bałkanach. Równocześnie alianci przygotowywali lądowanie we Francji. Nastąpiło ono 6 czerwca 1944 r.: w następnych miesiącach w toku ciężkich walk trwało wyzwalanie Francji, Belgii i Holandii...

więcej

zdecentralizowany system

Zdecentralizowany system zarządzania charakteryzuje się przewagą metod parametrycznych. Oznacza to między innymi, że takie narzędzia jak cena, koszt, kredyt, procent, stopa amortyzacji, kursy walut zawierają informacje o warunkach gospodarowania, tj. o środkach będących w dyspozycji rozmaitych podmiotów, o ograniczeniach itd. Działalność przedsiębiorstw, które zyskują podmiotowość gospodarczą, tzn. rozszerzony zakres samodzielności, opiera się na tych parametrach. Stają się one dla przedsiębiorstwa ważnymi kryteriami wyboru w dziedzinie wytwarzania, zakupów, sprzedaży, inwestycji itd. W tym sensie można stwierdzić, że w systemie zdecentralizowanym działalność przedsiębiorstw jest sterowana za pomocą mechanizmów ekonomicznych...

więcej

agencje rzadowe

To co jest bodźcem dla agencji rządowej różni się zasadniczo od bodźców kierujących rodziną czy firmą ubezpieczeniową. Z finansowego punktu widzenia, zarówno rodzina, jak i firma ubezpieczeniowa muszą postępować tak, aby w jakiś sposób zniechęcać do zachowań ryzykownych. Dla agencji rządowej, finansowanej z kasy podatnika, nie ma konieczności redukcji ryzyka podejmowanego przez ludzi w sytuacji, kiedy są chronieni przez innych. Co więcej, działalność agencji zyskuje największe poparcie polityczne wtedy gdy pomaga, a nie gdy krytykuje. Stąd w ramach programów agencji rządowych pomagających ludziom w przypadku powodzi, huraganu czy jakiejś innej klęski żywiołowej nie ma problemu z pokryciem kosztów odbudowy domu dotkniętego żywiołem w tym samym miejscu, w którym pojawia się on co kilka lat...

więcej